05-11-2015

SZKOŁA TEATRU Program edukacyjny – Lekcja 5

Chorzów

Teatr Rozrywki

Start
09:30

10zł

Mała scena


Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1
Chorzów

Teatr Rozrywki SZKOŁA TEATRU Program edukacyjny – Lekcja 5

LEKCJA 5 CIAŁO-RUCH-TANIEC

W tej lekcji w centrum uwagi znajduje się człowiek i jego cielesność. Ciało aktora, mima, tancerza potraktowane zostaje jako tworzywo teatru. Interesuje nas „mowa ciała” plastyka ruchu scenicznego, taniec, pantomima, gest i mimika oraz sprawność ciała i świadomość jego używania. Wychodząc od szkoły tańca klasycznego, podstawy kształcenia zawodowych tancerzy, staramy się pokazać wyzwalanie się ciała ku innym rodzajom ekspresji ruchowej. Człowieka pokazujemy jako chodzącą formę taneczną podlegającą rytmowi. Opowiadamy o kondycji człowieka używając niewerbalnych środków wyrazu. Zwracamy zatem uwagę młodego widza na teatr dziejący się „poza słowem”, poza literaturą, na teatr tańca.
Na potrzeby lekcji 5 zarejestrowaliśmy rozmowy ze znakomitymi choreografami: Katarzyną Aleksander-Kmieć, Henrykiem Konwińskim i Jarosławem Stańkiem, a także gościliśmy z kamerą w bytomskiej Szkole Baletowej podczas lekcji tańca klasycznego i nowoczesnego. Pokażemy również fragmenty autorskiego widowiska baletowego w choreografii Katarzyny Aleksander-Kmieć pt. „Na krawędzi”.

Cena Biletów:
Cena biletu:

10 zł dla uczniów
5 zł dla opiekunów

źródło: www.teatr-rozrywki.pl