20-04-2015

Baśniopodróże

Gliwice

Gliwicki Teatr Muzyczny

Start 09:00, 10:15, 11:30

SCENA GTM PRZY NOWYM ŚWIECIE


Gliwicki Teatr Muzyczny
ul. Nowy Świat 55 /57
Gliwice

BAŚNIOPODRÓŻE magiczna podróż do krainy teatru

Inspiracją do przygotowania projektu literacko-edukacyjnego dla dzieci przedszkolnych, uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz dzieci z placówek środowiskowych stała się wystawa „Lalki świata”. Miejska Biblioteka Publiczna oraz partnerzy: Stacja Artystyczna Rynek, Muzeum w Gliwicach, Gliwicki teatr Muzyczny i Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich opracowały cykl pod hasłem BAŚNIOPODRÓŻE, by uczyć dzieci świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Udział w projekcie ma pomóc czytać, odbierać dzieła i teksty w sposób twórczy, dzięki czemu sztuka, literatura będą żywe, gdy uruchomią w świadomości skojarzenia oraz obudzą emocje.

Punktem wyjścia została lalka jako środek przekazu, informacja o innej kulturze, o innym człowieku. Kolejny etap stanowił tekst literacki – bodziec do dalszych poszukiwań artystycznych, literackich, historycznych itp.

W październiku rozpoczęła się realizacja projektu, do którego przystąpiło ponad 40 grup z gliwickich szkół i przedszkoli, liczba uczestników przekroczyła 1000. Wszystkie grupy dokonały wyboru poszczególnych krajów świata, spotykały się w bibliotekach i „podróżowały” przez świat, poznając kulturę i literaturę danego narodu. 17 drużyn obejrzało w muzeum przedstawienie „Chłopiec z Gliwic”.

Patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Gliwice.

Szczegółów dot. możliwości udziału w projekcie udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, tel. 32 238 26 24.


Żródło: www.teatr.gliwice.pl