22-11-2016

Filharmonia Śląska

Katowice

Filharmonia Śląska

Start 09:30, 11:00

informacja wkrótce


Filharmonia Śląska
ul. Sokolska 2
Katowice

Kameralne spotkania z muzyką: Opowieści o dawnych instrumentach

Viola da gamba i flet - to instrumenty, które połączyła nie tylko wspólna przeszłość.


źródło:www.filharmonia-slaska.eu