21-11-2016

Filharmonia Śląska

Katowice

Filharmonia Śląska

Start 09:45, 11:00

15zł


Filharmonia Śląska
ul. Sokolska 2
Katowice

Viva w filharmonii – Dźwiękowy domek emocji cz. II

Viva w filharmonii – Dźwiękowy domek emocji cz. II Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia będą dopasowane do potrzeb grupy, po wcześniejszej konsultacji z opiekunem.
W muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od:
•stanu zdrowia
•wieku
•posiadanych umiejętności i rodzaju zaburzeń.

Więcej informacji: domek.filharmonia-slaska.eu

PONIEDZIAŁKI
g. 9.45-10.30
g. 11.00-11.45

TERMINY:
24 PAŹDZIERNIKA
21 LISTOPADA
5 GRUDNIA
6 LUTEGO
6 MARCA
3 KWIETNIA
15 MAJA

Cele warsztatów:
• w wymiarze poznawczym – stymulacja wyobraźni, pamięci, koncentracji
i podzielności uwagi, poszerzenie wiedzy o sobie, rozbudzanie zainteresowań muzyką i sztuką
• w wymierzę emocjonalnym – aktywizacja emocji, wyzwalanie/wyładowanie emocji, wyciszanie, panowanie nad emocjami, uwrażliwianie, empatia
• w wymiarze społecznym – komunikowanie się i nawiązywanie relacji, uwrażliwianie na innych, zmniejszenie poczucia izolacji, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
• w wymiarze osobowościowym – poprawa samooceny, zmiana zachowania
• w wymiarze motywacyjnym – wzbudzanie motywacji do działania, pokonywanie niechęci do zmian
• w wymiarze psychomotorycznym – kształtowanie spontanicznego ruchu i ekspresji cielesnej, orientacji czasowo-przestrzennej, poprawa koordynacji ruchów, redukcja napięć psychofizycznych, uwrażliwianie na doświadczenia kinestetyczne

Cena: 15 zł od osoby
Spotkanie trwa 45 minut
(3 pierwsze zgłoszenia – jedne zajęcia pokazowe w cenie 1zł od osoby)

Wykonawcy cyklu:
Alina Adamczyk
Agnieszka Sepioło
Sara Knapik-Szweda

Koordynatorka
Alina Adamczyk
Tel. 514 878 606
tel. 32 351 17 03
Wychowawców, nauczycieli i rodziców zainteresowanych cyklem Viva w Filharmonii, prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres:
a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu
z podaniem:
1.dnia i godziny spotkania
2. wieku dzieci
3. liczby uczestników.
Po potwierdzeniu rezerwacji terminu przez koordynatora zajęć, prześlemy Państwu nr konta na który należy dokonać wpłaty.

UWAGA!
o Warsztaty odbędą się przy zebraniu grupy minimum 10-osobowej. (Po zebraniu takiej grupy podamy nr konta, na który należy wpłacić pieniądze)
o Prosimy aby dzieci miały zmienne buty i sportowy strój
o Zgłoszenie dziecka na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją fotografowani i filmowania dzieci w trakcie warsztatów. Prosimy o podpisanie pisemnej zgody.
o Wybrane zdjęcia dzieci i krótki film zostaną zamieszczone na stronie internetowej i profilach internetowych zarządzanych przez Filharmonie Śląską oraz w mediach w celu informacji i promocji Filharmonii Śląskiej.

Zapraszamy :)!

źródło: www.filharmonia-slaska.eu